آگهی استخدام راننده برای آژانس

استخدام راننده برای آژانس

1397-08-15

استخدام تعدادی راننده برای تاکسی سرویس با حقوق مناسب

استخدام تعدادی راننده برای تاکسی سرویس با حقوق مناسب

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی