آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-05-12

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با محیط کاری و شرایط مناسب برای افراد آشنا به امور گرافیکی و برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با محیط کاری و شرایط مناسب برای افراد آشنا به امور گرافیکی و برنامه های کاربردی

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی