آگهی استخدام خدمه خانم برای امور منزل

استخدام خدمه خانم برای امور منزل

1397-08-15

استخدام خدمه خانم برای امور منزل وآشپزی

استخدام خدمه خانم برای امور منزل وآشپزی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی