آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-05-09

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی تکمیل گروه خود.شرایط کاری مناسب برای افراد فعال - علاقمند به کار و با استعداد

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی تکمیل گروه خود.شرایط کاری مناسب برای افراد فعال - علاقمند به کار و با استعداد

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی