آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-05-09

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر با در آمد خوب برای افراد آشنا به برنامه های گرافیکی و تدوین و بهینه سازی متون

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر با در آمد خوب برای افراد آشنا به برنامه های گرافیکی و تدوین و بهینه سازی متون

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی