آگهی استخدام فروشنده جهت بوتیک معتبر

استخدام فروشنده جهت بوتیک معتبر

1398-05-09

استخدام فروشنده با فن بیان بالا جهت بوتیک معتبر مردانه و زنانه برای کسب اطلاعات تکمیلی تماس بگیرید.

استخدام فروشنده با فن بیان بالا جهت بوتیک معتبر مردانه و زنانه برای کسب اطلاعات تکمیلی تماس بگیرید.

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی