آگهی استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه مبلمان

استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه مبلمان

1398-05-09

استخدام فروشنده ماهر جهت کار در فروشگاه مبلمان در بازار مبل 3 برای اخذ توضیحات و جزییات فعالیت با ما در اسرع وقت تماس بگیرید.

استخدام فروشنده ماهر جهت کار در فروشگاه مبلمان در بازار مبل 3 برای اخذ توضیحات و جزییات فعالیت با ما در اسرع وقت تماس بگیرید.

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی