آگهی استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر

1398-05-09

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد خلاق و دارای تجربه کاری کافی در این زمینه در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد خلاق و دارای تجربه کاری کافی در این زمینه در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی