آگهی استخدام بازاریاب جهت پخش تراکت

استخدام بازاریاب جهت پخش تراکت

1398-05-09

استخدام بازاریاب فعال جهت پخش تراکت آرایشگاه با مدت زمان محدود و مزایای مکفی.

استخدام بازاریاب فعال جهت پخش تراکت آرایشگاه با مدت زمان محدود و مزایای مکفی.

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی