آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر

1398-05-09

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر جهت رشد گروه خود برای تولید محتوای ویدیویی فضای مجازی . افراد ماهر و آشنا به امور گرافیکی در ارتباط باشند

استخدام کارمند تولید محتوا در شرکت معتبر جهت رشد گروه خود برای تولید محتوای ویدیویی فضای مجازی . افراد ماهر و آشنا به امور گرافیکی در ارتباط باشند

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی