آگهی استخدام کارشناس فروش جهت فعالیت در حوزه راونکارهای صنعتی

استخدام کارشناس فروش جهت فعالیت در حوزه راونکارهای صنعتی

1398-05-09

استخدام کارشناس فروش با روابط عمومی بالا جهت فعالیت در حوزه راونکارهای صنعتی برای همکاری ارسال رزومه از طریق تلگرام.

استخدام کارشناس فروش با روابط عمومی بالا جهت فعالیت در حوزه راونکارهای صنعتی برای همکاری ارسال رزومه از طریق تلگرام.

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی