آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-05-09

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر با شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به بهینه سازی و مدیریت متون و امور گرافیکی

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر با شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به بهینه سازی و مدیریت متون و امور گرافیکی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی