آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-05-09

استخدام تعدادی پیک موتوری متاهل و منظم جهت کار در یک شرکت توزیع کننده محصولات پروتئینی با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی پیک موتوری متاهل و منظم جهت کار در یک شرکت توزیع کننده محصولات پروتئینی با شرایط کاری خوب

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی