آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

1398-05-09

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری با زنگ خور بالا

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری با زنگ خور بالا

تهران نیروهوایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی