آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-05-09

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل مجموعه خود.با درآمد کاری مناسب برای افراد با استعداد و آشنا به کار

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل مجموعه خود.با درآمد کاری مناسب برای افراد با استعداد و آشنا به کار

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی