آگهی استخدام پزشک عمومی در کلینیک زیبایی آراکس

استخدام پزشک عمومی در کلینیک زیبایی آراکس

1398-05-09

استخدام پزشک عمومی در مجموعه درمانی با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد آشنا به انواع تزریقات و دارای مجوز کاری .

استخدام پزشک عمومی در مجموعه درمانی با درآمد و درصد کاری مناسب برای افراد آشنا به انواع تزریقات و دارای مجوز کاری .

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی