آگهی استخدام کارآموز آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارآموز آی تی در شرکت معتبر

1398-05-09

استخدام کارآموز آی تی در شرکت معتبر با شرایط- محیط کاری فعال و آموزش های کامل برای افراد دارای تحصیلات در این زمینه

استخدام کارآموز آی تی در شرکت معتبر با شرایط- محیط کاری فعال و آموزش های کامل برای افراد دارای تحصیلات در این زمینه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی