آگهی استخدام گرافیست در کلینیک پوست

استخدام گرافیست در کلینیک پوست

1398-05-09

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به برنامه های تخصصی ادیت و امور فضای مجازی

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به برنامه های تخصصی ادیت و امور فضای مجازی

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی