آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-05-09

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی برای تکمیل گروه خود. درآمد و شرایط مناسب با آموزش در صورت نیاز برای افراد با استعداد

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی برای تکمیل گروه خود. درآمد و شرایط مناسب با آموزش در صورت نیاز برای افراد با استعداد

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی