آگهی استخدام فیلم بردار در مجموعه هنری

استخدام فیلم بردار در مجموعه هنری

1398-05-09

استخدام فیلم بردار در مجموعه هنری با محیط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد - خلاق و آشنا به برنامه های تدوین

استخدام فیلم بردار در مجموعه هنری با محیط کاری مناسب برای افراد خوش برخورد - خلاق و آشنا به برنامه های تدوین

تهران جماران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی