آگهی استخدام منشی خانم و آقا در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم و آقا در موسسه ای معتبر

1398-05-09

استخدام منشی خانم و آقا در موسسه ای معتبر با حقوق ثابت به همراه پورسانت محدوده فرمانیه

استخدام منشی خانم و آقا در موسسه ای معتبر با حقوق ثابت به همراه پورسانت محدوده فرمانیه

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی