آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-05-09

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر برای افراد خلاق - آشنا به برنامه های گرافیکی و امور تخصصی مرتبط

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر برای افراد خلاق - آشنا به برنامه های گرافیکی و امور تخصصی مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی