آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1398-05-09

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. برای افراد خلاق- ماهر- آشنا به امور تخصصی و دیزاین طرح

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. برای افراد خلاق- ماهر- آشنا به امور تخصصی و دیزاین طرح

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی