آگهی استخدام راننده با کامیونت مسقف

استخدام راننده با کامیونت مسقف

1398-05-05

استخدام تعدادی راننده با کامیونت 6 و 8 تن مسقف جهت پخش با مزایا

استخدام تعدادی راننده با کامیونت 6 و 8 تن مسقف جهت پخش با مزایا

تهران پیکان شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی