آگهی استخدام گرافیست در گروه هنری آگران

استخدام گرافیست در گروه هنری آگران

1398-05-05

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی جهت رشد گرو خود. همکاران آشنا به دیزاین و برنامه های تخصصی مرتبط در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی جهت رشد گرو خود. همکاران آشنا به دیزاین و برنامه های تخصصی مرتبط در ارتباط باشند

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی