آگهی استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی

1398-05-05

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد خلاق و آشنا به امور ادیت عکس در ارتباط باشند

استخدام عکاس در موسسه فرهنگی جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد خلاق و آشنا به امور ادیت عکس در ارتباط باشند

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی