آگهی استخدام منشی مشاور در دفتر املاک

استخدام منشی مشاور در دفتر املاک

1398-05-05

استخدام منشی مشاور در دفتر املاک فعال پر انرژی علاقه مند به شغلش متعهد و منظم و بدون حاشیه محدوده فلکه اول خیابان کاوه

استخدام منشی مشاور در دفتر املاک فعال پر انرژی علاقه مند به شغلش متعهد و منظم و بدون حاشیه محدوده فلکه اول خیابان کاوه

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی