آگهی استخدام دو نفر کارمند آقا در یک شرکت فنی و مهندسی

استخدام دو نفر کارمند آقا در یک شرکت فنی و مهندسی

1398-05-05

استخدام دو نفر کارمند آقا در یک شرکت فنی و مهندسی با ظاهر مناسب و آراسته خلاق و فعال با حقوق مکفی

استخدام دو نفر کارمند آقا در یک شرکت فنی و مهندسی با ظاهر مناسب و آراسته خلاق و فعال با حقوق مکفی

زنجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی