آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت درب اتوماتیک شیشه ای

استخدام منشی خانم در یک شرکت درب اتوماتیک شیشه ای

1398-05-05

استخدام منشی خانم در یک شرکت درب اتوماتیک شیشه ای با ساعت کار 8/30 الی 16/30 با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک شرکت درب اتوماتیک شیشه ای با ساعت کار 8/30 الی 16/30 با حقوق مکفی

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی