آگهی استخدام راننده متاهل با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده متاهل با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی

1398-05-05

استخدام تعدادی راننده متاهل با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده متاهل با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی با زنگ خور خوب

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی