آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-05-05

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و شیک محدوده دریان نو

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و شیک محدوده دریان نو

تهران دریان نو

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی