آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-05-05

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر برای رشد گروه خود هستیم. شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به تمام امور فضای مجازی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر برای رشد گروه خود هستیم. شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به تمام امور فضای مجازی

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی