آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

1398-05-03

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر با درآمد مناسب برای افراد آشنا به امور فضای مجازی و برنامه های ادیت عکس امور کاربری رایانه

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر با درآمد مناسب برای افراد آشنا به امور فضای مجازی و برنامه های ادیت عکس امور کاربری رایانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی