آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت پرگان سیستم اسفند

استخدام برنامه نویس در شرکت پرگان سیستم اسفند

1398-05-03

استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر جهت فعالیت در محل کار. افراد خوش بیان - دارای تحصیلات مرتبط و تجربه کاری مرتبط در ارتباط باشند

استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر جهت فعالیت در محل کار. افراد خوش بیان - دارای تحصیلات مرتبط و تجربه کاری مرتبط در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی