آگهی استخدام راننده با ماشین وانت

استخدام راننده با ماشین وانت

1398-05-03

استخدام تعدادی راننده با ماشین وانت ،نیسان و مزدا جهت کار در وانت تلفنی یاسین بار با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین وانت ،نیسان و مزدا جهت کار در وانت تلفنی یاسین بار با درآمد خوب

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی