آگهی استخدام حسابدار خانم در کارخانه بتن

استخدام حسابدار خانم در کارخانه بتن

1398-05-03

استخدام حسابدار خانم در کارخانه بتن با ظاهر مناسب متعهد و مسئولیت پذیر با حقوق مکفی

استخدام حسابدار خانم در کارخانه بتن با ظاهر مناسب متعهد و مسئولیت پذیر با حقوق مکفی

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی