آگهی استخدام منشی در باشگاه بدنسازی آقایان

استخدام منشی در باشگاه بدنسازی آقایان

1398-05-02

استخدام منشی در باشگاه بدنسازی آقایان با ساعت کار 14 الی 24 در محدوده سهروردی شمالی

استخدام منشی در باشگاه بدنسازی آقایان با ساعت کار 14 الی 24 در محدوده سهروردی شمالی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی