آگهی استخدام منشی اداری در شرکت فعال

استخدام منشی اداری در شرکت فعال

1398-05-02

استخدام منشی اداری در شرکت فعال با ساعت کاری ۸/۳۰ الی ۱۹ با حقوق توافقی

استخدام منشی اداری در شرکت فعال با ساعت کاری ۸/۳۰ الی ۱۹ با حقوق توافقی

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی