آگهی استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-05-02

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 9 الی 20 با حقوق 1/500 م

استخدام دو نفر منشی خانم در شرکت خصوصی با ساعت کار 9 الی 20 با حقوق 1/500 م

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی