آگهی استخدام راننده با نیسان مسقف

استخدام راننده با نیسان مسقف

1398-05-02

استخدام دو نفر راننده با نیسان مسقف جهت کار در شرکت سانا پخش با درآمد خوب

استخدام دو نفر راننده با نیسان مسقف جهت کار در شرکت سانا پخش با درآمد خوب

شیراز فخر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی