آگهی استخدام تعدادی کارمند خانم در نمایندگی بیمه

استخدام تعدادی کارمند خانم در نمایندگی بیمه

1398-05-02

استخدام تعدادی کارمند خانم در نمایندگی بیمه با ساعت کار 8 الی 15 و حقوق 900.000 تومان

استخدام تعدادی کارمند خانم در نمایندگی بیمه با ساعت کار 8 الی 15 و حقوق 900.000 تومان

شیراز پارامونت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی