آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت مجاز

استخدام کارمند خانم در شرکت مجاز

1398-05-02

استخدام کارمند خانم در شرکت مجاز به صورت تمام وقت با حقوق ثابت محدوده میدان عدل بلوار دهخدا

استخدام کارمند خانم در شرکت مجاز به صورت تمام وقت با حقوق ثابت محدوده میدان عدل بلوار دهخدا

قزوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی