آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

1398-05-02

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر در شیفت عصر با حقوق وزارت کار در محدوده میدان شهدا

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر در شیفت عصر با حقوق وزارت کار در محدوده میدان شهدا

مشهد میدان شهدا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی