آگهی استخدام تعدادی کارمند خانم در یک شرکت معتبر خصوصی

استخدام تعدادی کارمند خانم در یک شرکت معتبر خصوصی

1398-05-02

استخدام تعدادی کارمند خانم در یک شرکت معتبر خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق 2 م به همراه بیمه

استخدام تعدادی کارمند خانم در یک شرکت معتبر خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق 2 م به همراه بیمه

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی