آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

1398-05-02

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی در محدوده بازار

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی در محدوده بازار

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی