آگهی استخدام کارمند آقا در شرکت معتبر

استخدام کارمند آقا در شرکت معتبر

1398-05-02

استخدام کارمند آقا در شرکت معتبر به صورت تمام وقت به همراه زمان استراحت با حقوق 1/200 م

استخدام کارمند آقا در شرکت معتبر به صورت تمام وقت به همراه زمان استراحت با حقوق 1/200 م

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی