آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-05-02

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق 1/200 م به همراه پورسانت در محدوده بهارستان

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق 1/200 م به همراه پورسانت در محدوده بهارستان

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی