آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت اداری

استخدام کارمند خانم در شرکت اداری

1398-05-02

استخدام کارمند خانم در شرکت اداری به صورت تمام وقت و پاره وقت در محیط شرکت با حقوق ثابت

استخدام کارمند خانم در شرکت اداری به صورت تمام وقت و پاره وقت در محیط شرکت با حقوق ثابت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی