آگهی استخدام گرافیست در موسسه مجاز

استخدام گرافیست در موسسه مجاز

1398-05-02

استخدام گرافیست در موسسه مجاز جهت تکمیل مجموعه خود. درآمد مناسب برای افراد خلاق و آشنا به برنامه های تخصصی گرافیکی

استخدام گرافیست در موسسه مجاز جهت تکمیل مجموعه خود. درآمد مناسب برای افراد خلاق و آشنا به برنامه های تخصصی گرافیکی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی