آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-05-02

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط حرفه ای برای افراد جوان- دارای تحصیلات مرتبط و علاقمند به کار

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط حرفه ای برای افراد جوان- دارای تحصیلات مرتبط و علاقمند به کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی